sınıf.2.Türkçe

اللغة التركية

sınıf.2.Turkçe.☪💙

1
sınıf.2.Turkçe.drs.1.Turk Alfabe
15 DK
2
sınıf.2.Turkçe.drs.2.Harfler
15 DK
3
sınıf.2.Turkçe.drs.3.Ünlü ve ünsüz harfler
10 DK
4
sınıf.2.Turkçe.drs.4.Ünlü-Ünsüz harfler-ALIŞTIMALAR
15 DK
5
sınıf.2.Turkçe.drs.5.Kelime Ve Harflerin Sıralaması
10 DK
6
sınıf.2.Turkçe.drs.6.Ünlü-Ünsüz harfler ve Kelime Sıralaması
15 DK
7
sınıf.2.Turkçe.drs.7.HECELER
30 DK
8
sınıf.2.Turkçe.drs.8.Kelimeyi iki satıra bölme
25 DK
9
sınıf.2.Turkçe.drs.9.Değerlendirme testi-1
20 DK
10
sınıf.2.Turkçe.drs.10.Değerlendirme Testi-2
25 DK

sınıf.2.Turkçe.☪💙

1
sınıf.2.Turkçe.drs.11.Heceler – Alıştırma
15 DK
2
sınıf.2.Turkçe.drs.12.Harfler Üzerine alıştırmalar
20 DK
3
sınıf.2.Turkçe.drs.13.Çağrışım
20 DK
4
sınıf.2.Turkçe.drs.14. Yeni kelimeler
15 DK
5
sınıf.2.Turkçe.drs.15. Cümle oluşturma
10 DK
6
sınıf.2.Turkçe.drs.16.Heceler
15 DK
7
sınıf.2.Turkçe.drs.17.Kelimeyi iki satıra ayırmak
25 DK
8
sınıf.2.Turkçe.drs.18.(Değerlendirme testi-2
20 DK
9
sınıf.2.Turkçe.drs.19.(Değerlendirme testi-2
20 DK
10
sınıf.2.Turkçe.drs.20.Eş anlamlı kelimeler
15 DK

sınıf.2.Turkçe.☪💙

1
sınıf.2.Turkçe.drs.21.Eş anlamlı kelimeler-Aştırma
15 DK
2
sınıf.2.Turkçe.drs.22.Değerlendirme testi-3
15 DK
3
sınıf.2.Turkçe.drs.23.Değerlendirme testi-3/2
15 DK
4
sınıf.2.Turkçe.drs.24.Zıt anlamlı kelimeler
10 DK
5
sınıf.2.Turkçe.drs.25.Zıt anlamlı kelimeler-Alıştırmalar
20 DK
6
sınıf.2.Turkçe.drs.26. Pekiştirme çalışmaları
15 DK
7
sınıf.2.Turkçe.drs.27.Değerlendirme testi-4
30 DK
8
sınıf.2.Turkçe.drs.28.Değerlendirme testi-5/1
15 DK
9
sınıf.2.Turkçe.drs.29.Değerlendirme testi-5/1
15 DK
10
sınıf.2.Turkçe.drs.30.Cümle
20 DK

sınıf.2.Turkçe.☪💙

1
sınıf.2.Turkçe.drs.31.Kurallı cümleler
20 DK
2
sınıf.2.Turkçe.drs.32.Değerlendirme testi-6/1
15 DK
3
sınıf.2.Turkçe.drs.33.Değerlendirme testi-6/2
15 DK
4
sınıf.2.Turkçe.drs.34.Cümle ve noktalama işaretleri
30 DK
5
sınıf.2.Turkçe.drs.35.Adlar
30 DK
6
sınıf.2.Turkçe.drs.36.Özel isimlerin yazımı
30 DK
7
sınıf.2.Turkçe.drs.37.Değerlendirme testi-7/1
15 DK
8
sınıf.2.Turkçe.drs.38.Değerlendirme testi-7/2
15 DK
9
sınıf.2.Turkçe.drs.39.Tekil ve çoğul adlar
20 DK
10
sınıf.2.Turkçe.drs.40.Değerlendirme testi-8
20 DK

sınıf.2.Turkçe.☪💙

1
sınıf.2.Turkçe.drs.41.Noktalama işaretleri-1
25 DK
2
sınıf.2.Turkçe.drs.42.Noktalama işaretleri-2 ”NOKTA’
20 DK
3
sınıf.2.Turkçe.drs.43.Noktalama işaretleri-3 ” VİRGÜL”
20 DK
4
sınıf.2.Turkçe.drs.44.Noktalama işaretleri-4 ”Uzun ve Kısa çizgi
15 DK
5
sınıf.2.Turkçe.drs.45.Noktalama işaretleri-4 ”Uzun ve Kısa çizgi
10 DK
6
sınıf.2.Turkçe.drs.46.Değerlendirme-9/1
15 DK
7
sınıf.2.Turkçe.drs.47.Değerlendirme-9/2
15 DK
8
sınıf.2.Turkçe.drs.48.Büyük harflerin kullanıldığı yerler
20 DK
9
sınıf.2.Turkçe.drs.49.özel adların yazılışı
20 DK
10
sınıf.2.Turkçe.drs.50.Özel günlerin yazılışı
15 DK

sınıf.2.Turkçe.☪💙

1
sınıf.2.Turkçe.drs.51.Gün, ay ve tarih yazılışı
2
sınıf.2.Turkçe.drs.52.Pekiştirme çalışmaları
3
sınıf.2.Turkçe.drs.53.Değerlendirme testi-10
4
sınıf.2.Turkçe.drs.54.Yazım yanlışları
5
sınıf.2.Turkçe.drs.55.Yazım Kuralları-1
6
sınıf.2.Turkçe.drs.56.Yazım Kuralları-2
7
sınıf.2.Turkçe.drs.57.Pekiştirme çalışmaları)
8
sınıf.2.Turkçe.drs.58.Değerlendirme testi-11
9
sınıf.2.Turkçe.drs.59.Değerlendirme testi-12
10
sınıf.2.Turkçe.drs.60.Olayları zamana göre sıralamak

sınıf.2.Turkçe.☪💙

1
sınıf.2.Turkçe.drs.61.Değerlendirme testi-13
2
sınıf.2.Turkçe.drs.62.5N1K
3
sınıf.2.Turkçe.drs.63.Metinde 5N1K
4
sınıf.2.Turkçe.drs.64.Değerlendirme-14
5
sınıf.2.Turkçe.drs.65. Hikaye unsurları
6
sınıf.2.Turkçe.drs.66. Değerlendirme-15
7
sınıf.2.Turkçe.drs.67.Metinde başlık
8
sınıf.2.Turkçe.drs.68.Günlük yazma
9
sınıf.2.Turkçe.drs.69.Şiir
10
sınıf.2.Turkçe.drs.70.Pekiştirme çalışmaları
الدورات متاحة ليوم 315
المسجلين: 251 طالب
المدة: 10 اشهر
القراءات: 70
المستوى: الصف الثاني