sınıf.4.Fen Bilimleri.online

online

Sınıf.4. Fen Bilimleri

 ÜNİTE.1. YER KABUĞU VE DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ 

 Bölüm.1: Yer Kabuğunun Yapısı
 Yer Kabuğu Kayaçlardan Oluşur
 Madenler
 Fosiller
 Bölüm.2: Dünya’mızın Hareketleri
 Dünya’nın Dönme ve Dolanma Hareketleri
 Dünya’nın Hareketlerinin Sonuçları

  ÜNİTE.2. BESİNLERİMİZ KONULARI

 Bölüm.1: Besinler ve Özellikleri
 Besinlerin Gerekliliği
 Besin İçerikleri ve Görevleri
 Sağlıklı Bir Yaşam İçin Besinler
 Bölüm.2: Sağlıklı Yaşam
 İnsan Sağlığı ve Dengeli Beslenme
 Sağlığa Zararlı Maddeler

ÜNİTE.3. KUVVETİ TANIYALIM KONULARI

 Bölüm.1: Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
 Kuvvetin Duran Cisimler Üzerindeki Etkisi
 Kuvvetin Hareketli Cisimler Üzerindeki Etkisi
 Kuvvetin Şekil Değiştirici Etkisi
 Bölüm.2 : Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet
 Mıknatısın Özellikleri
 Mıknatısın Etki Ettiği Maddeler
 Mıknatısın Günlük Yaşamdaki Kullanım Alanları
 Mıknatısın Yeni Kullanım Alanları

 ÜNİTE.4. MADDENİN ÖZELLİKLERİ

 Bölüm.1: Maddeyi Niteleyen Özellikler
 Suda Yüzen ve Batan Maddeler
 Suyu Emen ve Emmeyen Maddeler
 Mıknatıs Tarafından Çekilen ve Çekilmeyen Maddeler
 Bölüm.2: Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
 Kütle
 Hacim
 Bölüm.3: Maddenin Hâlleri
 Katı, Sıvı, Gaz
 Bölüm.4: Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
 Isınma ve Soğuma
 Hâl Değişimi
 Bölüm.5: Saf Madde ve Karışım
 Saf Madde
 Karışım
 Karışımların Ayrılması
 Karışımların Ayrılmasının Ülke Ekonomisine Katkısı

  ÜNİTE.5. AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ 

 Bölüm.1: Aydınlatma Teknolojileri
 Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri
 Gelecekteki Aydınlatma Araçları
 Bölüm.2: Uygun Aydınlatma
 Uygun Aydınlatma ve Göz Sağlığı
 Aydınlatma Araçlarının Tasarruflu Kullanımı ve Ekonomiye Katkısı
 Bölüm.3: Işık Kirliliği
 Işık Kirliliği ve Nedenleri
 Işık Kirliliğinin Etkileri
 Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler
 Bölüm.4: Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
 Şiddetli Sese Sahip Teknolojik Araçların Etkileri
 Bölüm.5: Ses Kirliliği
 Ses Kirliliğinin Nedenleri
 Ses Kirliliği ve İnsan Sağlığı
 Ses Kirliliğinin Çözümleri

  ÜNİTE .6.İNSAN VE ÇEVRE

 Bölüm.1: Bilinçli Tüketici
 Kaynakların Tasarruflu Kullanılması
 Kaynakların Önemi
 Geri Dönüşümün Önemi

   ÜNİTE.7. BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

 Bölüm.1: Basit Elektrik Devreleri
 Basit Elektrik Devresi
 Devre Elemanları ve Görevleri
 Evimizdeki ve Okulumuzdaki Devre Elemanları

Sınıf.4. Fen Bilimleri. Ünite.1️⃣Yer kabuğu ve dünya hareketleri 🌗🪐🌍

1
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.1.yer kabuğu-1
35 DK
2
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.1.yer kabuğu-2
40 DK
3
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.2.yer kabuğu neler var-1
40 DK
4
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.2.yer kabuğu neler var-2
25 DK
5
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.3.dünya hareketi-1
35 DK
6
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.3.dünya hareketi-2
25 DK
7
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.4.dünya güneş etrafında dönmesi -1
40 DK
8
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.4.dünya güneş etrafında dönmesi -2
20 DK
9
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.5.yer kabuğu kitap -1
30 DK
10
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.5.yer kabuğu kitap -2
25 DK
11
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.6. dünya hareketi kitap -1
35 DK
12
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.6. dünya hareketi kitap-2
20 DK
13
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.7.değerlendirme soruları kitap-1
40 DK
14
sınıf.4.Fen.ü.1.drs.7.değerlendirme soruları kitap-2
15 DK

Sınıf.4. Fen Bilimleri. Ünite.2️⃣BESİNLERİMİZ🥨🥓🍖🍵

1
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.8.besinlerimiz- 1
40 DK
2
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.8.besinlerimiz-2
20 DK
3
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.9.besin içerikleri ve görevleri-1
40 DK
4
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.9.besin içerikleri ve görevleri-2
15 DK
5
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.10.besin içerikleri ve görevleri-1
40 DK
6
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.10.besin içerikleri ve görevleri-2
15 DK
7
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.11.sağlıklı yaşam için besinler -1
40 DK
8
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.11.sağlıklı yaşam için besinler -2
15 DK
9
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.12.katkı maddeler -1
40 DK
10
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.12.katkı maddeler -2
20 DK
11
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.13.dengeli beslenme -1
40 DK
12
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.13.dengeli beslenme -2
15 DK
13
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.14.dengeli ve yeterli beslenme -1
40 DK
14
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.14.dengeli ve yeterli beslenme -2
20 DK
15
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.15.sigara ve alkol zararları -1
40 DK
16
sınıf.4.Fen.ü.2.drs.15.sigara ve alkol zararları -2
25 DK

Sınıf.4. Fen Bilimleri. Ünite.3️⃣KUVVETİ TANIYALIM🪒🏗♨🪂

1
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.16.Mıknatıs.1
45 DK
2
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.16.Mıknatıs.2
25 DK
3
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.17.kuvvet ve hareket .1
40 DK
4
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.17.kuvvet ve hareket .2
20 DK
5
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.18.mıknatıs .1
45 DK
6
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.18.mıknatıs .2
25 DK
7
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.19.ünıte değerlendirme-1
40 DK
8
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.19.ünıte değerlendirme-2
20 DK
9
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.20.küvvet özellikleri kitap .1
45 DK
10
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.20.küvvet özellikleri kitap .2
20 DK
11
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.21.
12
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.21.
13
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.22.
14
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.22.
15
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.23.
16
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.23.
17
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.24.
18
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.24.
19
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.25.
20
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.25.
21
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.26.
22
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.27.
23
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.27.
24
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.28.
25
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.28.
26
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.29.
27
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.29.
28
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.30.
29
sınıf.4.Fen.ü.3.drs.30.

Sınıf.4. Fen Bilimleri. Ünite.4️⃣MADDENİN ÖZELLİKLERİ🧼💧🧊⚗🧪

1
sınıf.4.Fen.ü.4.drs.1.
2
sınıf.4.Fen.ü.4.drs.2.
3
sınıf.4.Fen.ü.4.drs.3.
4
sınıf.4.Fen.ü.4.drs.4.
5
sınıf.4.Fen.ü.4.drs.5.
6
sınıf.4.Fen.ü.4.drs.6.

Sınıf.4. Fen Bilimleri. Ünite.5️⃣AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ 💡🎇🌤

1
sınıf.4.Fen.ü.5.drs.1.
2
sınıf.4.Fen.ü.5.drs.2.
3
sınıf.4.Fen.ü.5.drs.3.
4
sınıf.4.Fen.ü.5.drs.4.
5
sınıf.4.Fen.ü.5.drs.5.
6
sınıf.4.Fen.ü.5.drs.6.

Sınıf.4. Fen Bilimleri. Ünite.6️⃣İNSAN VE ÇEVRE 🦹‍♀️🤹‍♀️👨‍👩‍👧‍👦

1
sınıf.4.Fen.ü.6.drs.1.
2
sınıf.4.Fen.ü.6.drs.2.
3
sınıf.4.Fen.ü.6.drs.3.
4
sınıf.4.Fen.ü.6.drs.4.
5
sınıf.4.Fen.ü.6.drs.5.
6
sınıf.4.Fen.ü.6.drs.6.

Sınıf.4. Fen Bilimleri. Ünite.7️⃣BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ🔌🔋🔱💥

1
sınıf.4.Fen.ü.7.drs.1.
2
sınıf.4.Fen.ü.7.drs.2.
3
sınıf.4.Fen.ü.7.drs.3.
4
sınıf.4.Fen.ü.7.drs.4.
5
sınıf.4.Fen.ü.7.drs.5.
6
sınıf.4.Fen.ü.7.drs.6.
الدورات متاحة ليوم 315
المسجلين: 351 طالب
المدة: 10 اشهر
القراءات: 83
المستوى: الصف الرابع
sınıf.4.Fen Bilimleri.online
السعر :
العضوية