sınıf.5.Din kültürü ve Ahlak bilgisi

Din kültürü ve ahlak bilgisi

sınıf.5.Din kültürü ve Ahlak bilgisi

. ÜNİTE.1 : ALLAH İNANCI


1. AllAh (c.c.) VArdır Ve Birdir
2. AllAh (c.c.) YArAdAndır
3. AllAh (c.c.) rAhmAn Ve rAhîm’dir
4. AllAh (c.c.) Görür Ve işitir
5. AllAh’ın (c.c.) her şeye Gücü yeter
6. AllAh (c.c.) ile irtiBAt: duA
7. Bir PeyGAmBer tAnıyorum: hz. iBrAhim (A.s.)
8. Bir sure tAnıyorum: ihlâs suresi Ve AnlAmı

 

. ÜNİTE.2 : RAMAZAN VE ORUÇ


1. rAmAzAn orucu Ve önemi
2. rAmAzAn Ve oruçlA ilGili KAVrAmlAr
3. Kültürümüzde rAmAzAn Ve oruç
4. Bir PeyGAmBer tAnıyorum: hz. dAVud (A.s.)

5. Bir duA tAnıyorum: rABBenâ duAlArı Ve AnlAm


. ÜNİTE.3 : ADAP VE NEZAKET


1. nezAKet KurAllArı
2. selAmlAşmA AdABı
ı.
3. iletişim Ve KonuşmA AdABı
4. sofrA AdABı
5. hz. loKmAn’dAn (A.s.) öĞütler
6. Bir duA tAnıyorum: tAhiyyAt duAsı Ve AnlAmı

. ÜNİTE.4 : HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI


1. hz. muhAmmed’in (s.A.V.) eVliliĞi Ve çocuKlArı
2. Bir eş olArAK hz. muhAmmed (s.A.V.)
3. Bir BABA olArAK hz. muhAmmed (s.A.V.)
4. Bir dede olArAK hz. muhAmmed (s.A.V.)
5. hz. muhAmmed’in (s.A.V.) Ve Ailesinin örneK dAVrAnışlArı
6. hz. hAsAn (r.A.) Ve hüseyin (r.A.)
7. Bir sure tAnıyorum: KeVser suresi Ve AnlAmı 

 

. ÜNİTE.5: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ 


1. mimArimizde dinin izleri
2. musiKimizde dinin izleri
3. edeBiyAtımızdA dinin izleri
4. örf Ve âdetlerimizde dinin izleri
5. Bir PeyGAmBer tAnıyorum: hz. süleymAn (A.s.)

 

.sınıf.5.din.ünite.1️⃣.ALLAH İNANCI🕋🕌🛕

1
sınıf.5.din.ü.1.drs.1. Allah Vardır ve Birdir
20 DK
2
sınıf.5.din.ü.1.drs.2.Hz. İbrahim (a.s.)
20 DK
3
sınıf.5.din.ü.1.drs.3.Allah İnancı Test-1
15 DK

.sınıf.5.din.ünite.2️⃣.RAMAZAN VE ORUÇ🕋🕌🛕

1
sınıf.5.din.ü.2.drs.1.Ramazan Orucu ve Önemi
20 DK
2
sınıf.5.din.ü.2.drs.2. Kültürümüzde Ramazan ve Oruç
20 DK
3
sınıf.5.din.ü.2.drs.3. Ramazan Orucu ve Önemi Test-2
20 DK

.sınıf.5.din.ünite.3️⃣.ADAP VE NEZAKET🕋🕌🛕

1
sınıf.5.din.ü.3.drs.1. Nezaket Kuralları
15 DK
2
sınıf.5.din.ü.3.drs.2.Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler
15 DK
3
sınıf.5.din.ü.3.drs.3.Nezaket Kuralları Test.3
20 DK

.sınıf.5.din.ünite.4️⃣.HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI🕋🕌🛕

1
sınıf.5.din.ü.4.drs.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları .1
2
sınıf.5.din.ü.4.drs.2.Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
3
sınıf.5.din.ü.4.drs.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları test
4
sınıf.5.din.ü.4.drs.4.📗.Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
5
sınıf.5.din.ü.4.drs.5.📗.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği
6
sınıf.5.din.ü.4.drs.6.📗.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları. 2
7
sınıf.5.din.ü.4.drs.7.📗.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları .3
8
sınıf.5.din.ü.4.drs.8.📗.

.sınıf.5.din.ünite.5️⃣.ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ🕋🕌🛕

1
sınıf.5.din.ü.5.drs.1.Mimarimizde Dinin İzleri
2
sınıf.5.din.ü.5.drs.2.Edebiyatımızda Dinin İzleri
3
sınıf.5.din.ü.5.drs.3.📗Musik imizde Dinin İzleri
4
sınıf.5.din.ü.5.drs.4.📗orf ve adetler Dinin İzleri
5
sınıf.5.din.ü.5.drs.5.📗dönem test
الدورات متاحة ليوم 315
المسجلين: 351 طالب
المدة: 10 أشهر
القراءات: 22
المستوى: الصف الخامس
sınıf.5.Din kültürü ve Ahlak bilgisi
السعر :
العضوية