sınıf.6.Turkçe.online

online

 Sınıf.6. Türkçe 

1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

 • Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
 • Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri

1.2. Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Örtülü Anlam
 • Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
 • Cümlede Anlam İlişkileri
 • Cümle Yorumlama

1.3. Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Anlatıcı Türleri
 • Paragrafın Anlam Yönü
 • Paragrafın Yapı Yönü

2. Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

3. Dil Bilgisi

 • Ek
 • Yapı Bakımından Sözcükler
 • İsim
 • Sıfat
 • Tamlamalar
 • Zamir
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem

4. Edebi Türler ve Söz Sanatları

  • Söz Sanatları
  • Yazı (Metin) Türleri
  • Şiirde Ahenk Unsurları

.sınıf.6.türkçe 📙☪1️⃣

1
sınıf.6.türkçe.drs.1.sözçükte anlam-1
20 DK
2
sınıf.6.türkçe.drs.2.sözcükte anlam-2
20 DK
3
sınıf.6.türkçe.drs.3.sözcükler arası anlam ilişkisi
20 DK
4
sınıf.6.türkçe.drs.4.soru çözmek
40 DK
5
sınıf.6.türkçe.drs.5.yansıma sözcükleri -1
20 DK
6
sınıf.6.türkçe.drs.5. test çözmek- 2
35 DK
7
sınıf.6.türkçe.drs.6. test çözmek 1
35 DK
8
sınıf.6.türkçe.drs.6. test çözmek 2
25 DK
9
sınıf.6.türkçe.drs.7.ikilemeler 1
40 DK
10
sınıf.6.türkçe.drs.7. test 2çözmek 2
20 DK
11
sınıf.6.türkçe.drs.8.deyimler ve atasözler 1
20 DK
12
sınıf.6.türkçe.drs.8.test çözme 2
40 DK
13
sınıf.6.türkçe.drs.9.deyim ve atasözler test 4 çözme 1
40 DK
14
sınıf.6.türkçe.drs.9. Deyim atasözleri .test çözme.2
20 DK
15
sınıf.6.türkçe.drs.10.deyim ve atasözleri test çözme-1
35 DK
16
sınıf.6.türkçe.drs.10.Deyim atasözleri .test çözme.2
25 DK

.sınıf.6.türkçe 📙☪2️⃣

1
sınıf.6.türkçe.drs.11.Deyim atasözleri .test çözme.1
40 DK
2
sınıf.6.türkçe.drs.11.Deyim atasözleri .test çözme.2
20 DK
3
sınıf.6.türkçe.drs.12.Deyim atasözleri .test çözme.1
40 DK
4
sınıf.6.türkçe.drs.12.Deyim atasözleri .test çözme.2
30 DK
5
sınıf.6.türkçe.drs.13.Deyim atasözleri .test çözme-1
40 DK
6
sınıf.6.türkçe.drs.13.Deyim atasözleri.test çözme.2
20 DK
7
sınıf.6.türkçe.drs.14.Deyim ve gerçek ve mecaz anlam. Test çözme-1
40 DK
8
sınıf.6.türkçe.drs.14.Test çözme-1
25 DK
9
sınıf.6.türkçe.drs.15.
10
sınıf.6.türkçe.drs.15.
11
sınıf.6.türkçe.drs.16.
12
sınıf.6.türkçe.drs.16.
13
sınıf.6.türkçe.drs.17.
14
sınıf.6.türkçe.drs.17.
15
sınıf.6.türkçe.drs.18.
16
sınıf.6.türkçe.drs.18.
17
sınıf.6.türkçe.drs.19.
18
sınıf.6.türkçe.drs.19.
19
sınıf.6.türkçe.drs.20.
20
sınıf.6.türkçe.drs.20.

.sınıf.6.türkçe 📙☪3️⃣

1
sınıf.6.türkçe.drs.21.
2
sınıf.6.türkçe.drs.22.
3
sınıf.6.türkçe.drs.23.
4
sınıf.6.türkçe.drs.24.
5
sınıf.6.türkçe.drs.25.
6
sınıf.6.türkçe.drs.26.
7
sınıf.6.türkçe.drs.27.
8
sınıf.6.türkçe.drs.28.
9
sınıf.6.türkçe.drs.29.
10
sınıf.6.türkçe.drs.30.

.sınıf.6.türkçe 📙☪4️⃣

1
sınıf.6.türkçe.drs.31.
2
sınıf.6.türkçe.drs.32.
3
sınıf.6.türkçe.drs.33.
4
sınıf.6.türkçe.drs.34.
5
sınıf.6.türkçe.drs.35.
6
sınıf.6.türkçe.drs.36.
7
sınıf.6.türkçe.drs.37.
8
sınıf.6.türkçe.drs.38.
9
sınıf.6.türkçe.drs.39.
10
sınıf.6.türkçe.drs.40.

.sınıf.6.türkçe 📙☪5️⃣

1
sınıf.6.türkçe.drs.41.
2
sınıf.6.türkçe.drs.42.
3
sınıf.6.türkçe.drs.43.
4
sınıf.6.türkçe.drs.44.
5
sınıf.6.türkçe.drs.45.
6
sınıf.6.türkçe.drs.46.
7
sınıf.6.türkçe.drs.47.
8
sınıf.6.türkçe.drs.48.
9
sınıf.6.türkçe.drs.49.
10
sınıf.6.türkçe.drs.50.

.sınıf.6.türkçe 📙☪

1
sınıf.6.türkçe.drs.51.
2
sınıf.6.türkçe.drs.52.
الدورات متاحة ليوم 315
المسجلين: 353 طالب
المدة: 10 أشهر
القراءات: 68
المستوى: الصف السادس
sınıf.6.Turkçe.online
السعر :
العضوية