sınıf.8.Fen Bilimleri.online

online

sınıf.8.Fen Bilimleri

 Ünite.1: Mevsimler ve İklim🌤🌍⛈🌦

1. Mevsimlerin Oluşumu
2. İklim ve Hava Hareketleri

 Ünite .2: DNA ve Genetik Kod🥨🧬

1. DNA ve Genetik Kod
2. Kalıtım
3. Mutasyon ve Modifikasyon
4. Adaptasyon
5. Biyoteknoloji

 Ünite.3 : Basınç⚗🧪🛢

1. Basınç

 Ünite.4 : Madde ve Endüstri⚗🧪⛓♨🌫❄💧

1. Periyodik Sistem
2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
3. Kimyasal Tepkimeler
4. Asitler ve Bazlar
5. Maddenin Isı ile Etkileşimi
6. Türkiye’de Kimya Endüstrisi

Ünite .5: Basit Makineler🪒🗜🖇📎

1. Basit Makineler

 Ünite .6 : Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi🎇🎆

1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı
2. Enerji Dönüşümleri
3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
4. Sürdürülebilir Kalkınma

 Ünite .7 : Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi🔌🔋💡🔦🎇🚦⛽🚏

1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
2. Elektrik Yüklü Cisimler
3. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

sınıf.8.Fen Bilimleri.ünite. 1️⃣.Mevsimler ve İklim💫🌗🌙🌠

1
sınıf.8.Fen.ü.1.drs.1.mevsimler ve iklim
55 DK
2
sınıf.8.Fen.ü.1.drs.2. iklim ve hava hareketleri
1 sa
3
sınıf.8.Fen.ü.1.drs.3. test çözme
55 DK
4
sınıf.8.Fen.ü.1.test.1.Mevsimlerin oluşumu
5
sınıf.8.Fen.ü.1.test.2.iklim ve hava hareketleri
6
sınıf.8.Fen.ü.1.test.3.Mevsimlerin oluşumu – İkimİ ve hava hareketleri

sınıf.8.Fen Bilimleri.ünite. 2️⃣DNA ve Genetik Kod🧬🩸🔬

1
sınıf.8.Fen.ü.2.drs.1.DNA ve Genetik Kod.
55 DK
2
sınıf.8.Fen.ü.2.drs.2.DNA ve Genetik Kod.
45 DK
3
sınıf.8.Fen.ü.2.drs.3.insanlarda kalıtsal özellikler
50 DK
4
sınıf.8.Fen.ü.2.drs.4..Adaptasyonu
55 DK
5
sınıf.8.Fen.ü.2.drs.5.Akraba evliliği
1 sa
6
sınıf.8.Fen.ü.2.drs.6.DNA parmak izi
55 DK
7
sınıf.8.Fen.ü.2.drs.7.DNA ve genetik kod test çözümü
40 DK
8
sınıf.8.Fen.ü.2.test.1.DNA VE GENETİK KOD
9
sınıf.8.Fen.ü.2.test.2.KALITIM
10
sınıf.8.Fen.ü.2.test.3.MUTASYON-MODİFİKASYON VE ADAPTASYON
11
sınıf.8.Fen.ü.2.test.4.BİYOTEKNOLOJİ
12
sınıf.8.Fen.ü.2..ÜNİTE DEĞERLENDİRME

sınıf.8.Fen Bilimleri.ünite. 3️⃣Basınç🪂🌌🧳

1
sınıf.8.Fen.ü.3.drs.1.BASINÇ
55 DK
2
sınıf.8.Fen.ü.3.drs.2.Sıvının derinliğine bağlıdır
55 DK
3
sınıf.8.Fen.ü.3.drs.3.Test çözme biyoteknoloji
55 DK
4
sınıf.8.Fen.ü.3.drs.4.
5
sınıf.8.Fen.ü.3.drs.5.
6
sınıf.8.Fen.ü.3.test.1.KATILARDA BASINÇ
7
sınıf.8.Fen.ü.3.test.2.SIVILARDA BASINÇ
8
sınıf.8.Fen.ü.3.test.3.GAZLARDA BASINÇ
9
sınıf.8.Fen.ü.3.test.4.ÜNITE DEĞERLENDIRME TESTI

sınıf.8.Fen Bilimleri.ünite. 4️⃣Madde ve Endüstri⛈💧❄♨🧼

1
sınıf.8.Fen.ü.4.drs.1.
2
sınıf.8.Fen.ü.4.drs.2.
3
sınıf.8.Fen.ü.4.drs.3.
4
sınıf.8.Fen.ü.4.drs.4.
5
sınıf.8.Fen.ü.4.drs.5.
6
sınıf.8.Fen.ü.4.test.1.PERİYODİK SİSTEM
7
sınıf.8.Fen.ü.4.test.2.FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM
8
sınıf.8.Fen.ü.4.test.3. KİMYASAL TEPKİMELER
9
sınıf.8.Fen.ü.4.test.4.ASİTLER VE BAZLAR
10
sınıf.8.Fen.ü.4.test.5.MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ
11
sınıf.8.Fen.ü.4.test.6.TÜRKİYE’DE KİMYA ENDÜSTRİSİ

sınıf.8.Fen Bilimleri.ünite. 5️⃣ Basit Makineler🛴🏗🪒

1
sınıf.8.Fen.ü.5.drs.1.
2
sınıf.8.Fen.ü.5.drs.2.
3
sınıf.8.Fen.ü.5.drs.3.
4
sınıf.8.Fen.ü.5.drs.4.
5
sınıf.8.Fen.ü.5.drs.5.
6
sınıf.8.Fen.ü.5.drs.6.
7
sınıf.8.Fen.ü.5.test.1.BASİT MAKİNELER
8
sınıf.8.Fen.ü.5.test.2.BASİT MAKİNELER
9
sınıf.8.Fen.ü.5.test.3.BASİT MAKİNELER

sınıf.8.Fen Bilimleri.ünite. 6️⃣ Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi🔬♻🔋

1
sınıf.8.Fen.ü.6.drs.1.
2
sınıf.8.Fen.ü.6.drs.2.
3
sınıf.8.Fen.ü.6.drs.3.
4
sınıf.8.Fen.ü.6.drs.4.
5
sınıf.8.Fen.ü.6.drs.5.
6
sınıf.8.Fen.ü.6.test.1.BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI
7
sınıf.8.Fen.ü.6.test.2.BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI
8
sınıf.8.Fen.ü.6.test.3.ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
9
sınıf.8.Fen.ü.6.test.4.MADDE DÖNGÜLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI
10
sınıf.8.Fen.ü.6.test.5.SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
11
sınıf.8.Fen.ü.6.test.6.ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

sınıf.8.Fen Bilimleri.ünite. 7️⃣Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi💥🔱🔌💡

1
sınıf.8.Fen.ü.7.drs.1.
2
sınıf.8.Fen.ü.7.drs.2.
3
sınıf.8.Fen.ü.7.drs.3.
4
sınıf.8.Fen.ü.7.drs.4.
5
sınıf.8.Fen.ü.7.drs.5.
6
sınıf.8.Fen.ü.7.test.1.ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME
7
sınıf.8.Fen.ü.7.test.2.ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER
8
sınıf.8.Fen.ü.7.test.3.ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ
9
sınıf.8.Fen.ü.7.test.4.ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
10
sınıf.8.Fen.ü.7.test.5.ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
الدورات متاحة ليوم 315
المسجلين: 355 طالب
المدة: 10 اشهر
القراءات: 36
المستوى: الصف الثامن
sınıf.8.Fen Bilimleri.online
السعر :
العضوية