sınıf.8.Türkçe

Türkçe

 Sınıf.8. Türkçe 

1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

 • Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
 • Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)

1.2. Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Örtülü Anlam
 • Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
 • Cümlede Anlam İlişkileri
 • Cümle Yorumlama
 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
 • Cümleye Hakim Olan Duygu

1.3. Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Anlatıcı Türleri
 • Paragrafın Anlam Yönü
 • Paragrafın Yapı Yönü
 • Tablo ve Grafik İnceleme
 • Görsel Yorumlama
 • 2. Yazım Bilgisi

  • Yazım (İmla) Kuralları
  • Noktalama İşaretleri

  3. Dil Bilgisi

  • Fiilimsi
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümle Vurgusu
  • Fiillerde Çatı
  • Cümle Çeşitleri
  • Anlatım Bozuklukları

  4. Metin Türleri ve Söz Sanatları

  • Söz Sanatları
  • Yazı (Metin) Türleri

.2.3.4 sınıf.8.turkçe.ü.1

1
sınıf.8.turkçe.ü.1.dr.1.Sözcükte Anlam .1
40 DK
2
sınıf.8.turkçe.ü.1.dr.1.Sözcükte Anlam .2
20 DK
3
sınıf.8.turkçe.ü.1.dr.2.Sözcükte Anlam test .1
40 DK
4
sınıf.8.turkçe.ü.1.dr.2.Sözcükte Anlam test .2
15 DK
5
sınıf.8.turkçe.ü.1.dr.3.Sözcükte Anlam test 2 ü.2.dr.1.sözcükler-1
40 DK
6
sınıf.8.turkçe.ü.2.dr.1.sözcükler Arası Anlam-2
40 DK
7
sınıf.8.turkçe.ü.2.dr.2.sözcükler Arası Anlam-1
40 DK
8
sınıf.8.turkçe.ü.2.dr.2.sözcükler Arası Anlam-2
25 DK
9
sınıf.8.turkçe.ü.2.dr.3.sözcükler Arası Anlam test-1
40 DK
10
sınıf.8.turkçe.ü.2.dr.3.sözcükler Arası Anlam test-2
25 DK
11
sınıf.8.turkçe.ü.3.dr.1.Fiilimsiler-1
40 DK
12
sınıf.8.turkçe.ü.3.dr.1.Fiilimsiler-2
20 DK
13
sınıf.8.turkçe.ü.3.dr.2.Fiilimsiler-1
40 DK
14
sınıf.8.turkçe.ü.3.dr.2.Fiilimsiler-2
20 DK
15
sınıf.8.turkçe.ü.3.dr.3.Fiilimsiler test -1
25 DK
16
sınıf.8.turkçe.ü.3.dr.3.Fiilimsiler test cümlede anlam-2
25 DK
17
sınıf.8.turkçe.ü.4.dr.1.cümlede anlam
30 DK

🔺sınıf.8.turkçe.atolyem🔻 kaynak ☪

1
sınıf.8.turkçe.drs.1. sözel mantık
35 DK
2
sınıf.8.turkçe.drs.2.sözcukta anlam
25 DK
3
sınıf.8.turkçe.drs.3.fiilimsiler
30 DK
4
sınıf.8.turkçe.drs.4.fiilimsiler – etkinlikler
15 DK
5
sınıf.8.turkçe.drs.5.cümlede anlam
30 DK
6
sınıf.8.turkçe.drs.6.cümlede anlam
40 DK
7
sınıf.8.turkçe.drs.7.sözcukler arası anlam ilişkileri
30 DK
8
sınıf.8.turkçe.drs.8.sözcukler arası anlam ilişkileri
30 DK
9
sınıf.8.turkçe.drs.9.sözcukler arası anlam ilişkileri etkenlikler
15 DK

❓⁉❓sınıf.8.turkçe.testler✔☑

1
sınıf.8.turkçe.test.1.Gerçek Anlam, Mecaz Anlam,Terim Anlam.
30 DK
2
sınıf.8.turkçe.test.2.Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
35 DK
3
sınıf.8.turkçe.test.3.atasözü ve deyimler
30 DK
4
sınıf.8.turkçe.test.4.Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
30 DK
5
sınıf.8.turkçe.test.5.Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
30 DK
6
sınıf.8.turkçe.test.6.Amaç-Sonuç Cümleleri
30 DK
7
sınıf.8.turkçe.test.7.Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
30 DK
8
sınıf.8.turkçe.test.8.Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
30 DK
9
sınıf.8.turkçe.test.9.Örtülü Anlam
35 DK
10
sınıf.8.turkçe.test.10.Cümle Yorumlama
35 DK
11
sınıf.8.turkçe.test.11.Cümlenin ifade ettiği anlam özelliği
35 DK
12
sınıf.8.turkçe.test.12.CÜMLEYE HAKİM OLAN DUYGU
35 DK
13
sınıf.8.turkçe.test.13.PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ
35 DK
14
sınıf.8.turkçe.test.14.DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
30 DK
15
sınıf.8.turkçe.test.15.ANLATICI TÜRLERİ
35 DK
16
sınıf.8.turkçe.test.16.PARAGRAFTA ANLAM YÖNÜ
35 DK
17
sınıf.8.turkçe.test.17.PARAGRAFTA YAPI YÖNÜ
35 DK
الدورات متاحة ليوم 315
المسجلين: 354 طالب
المدة: 10 أشهر
القراءات: 43
المستوى: الصف الثامن